Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C
Ondernemingsgegevens
HD Elektriciteitswerken BV
Chrysantenstraat 101
Oostende 8400
info@hdew.be
0476/581497
BE 0841068192
Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van HD Elektriciteitswerken een BV met maatschappelijke zetel te Chrysantenstraat 101 Oostende 8400 BTW BE 0841068192 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel HD Shop online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van HD Elektriciteitswerken BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HD Elektriciteitswerken BV aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HD Elektriciteitswerken BV niet. HD Elektriciteitswerken BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HD Elektriciteitswerken BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HD Elektriciteitswerken BV. HD Elektriciteitswerken BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
1. Een bestelling op de website kan gebeuren in het Nederlands
2. Om een product te bestellen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en eventueel facturatiegegevens in. Je krijgt op het einde de mogelijkheid om een profiel aan te maken. Hierbij worden je gegevens opgeslagen en hoef je bij een volgende bestelling niet al je gegevens opnieuw in te vullen.
3. Afhankelijk van het gekozen product kan je kiezen of je de producten thuis geleverd wil krijgen of wil komen afhalen
4. Voor de betaling kan je kiezen tussen de voorgestelde betalingsmogelijkheden
1. Bankoverschrijving
2. Maestro
3. Bancontact
4. Betalen bij Afhaling
5. iDEAL
6. MasterCard , Visa
5. Na elke stap krijg je de mogelijkheid om eventuele invoerfouten te verbeteren. Tot slot bevestig je je bestelling door het indrukken van de bestelknop. Door je bestelling te bevestigen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden, zoals raadpleegbaar op de website. Je bestelling is definitief van zodra je de bevestigingspagina te zien krijgt.
6. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Deze bevestigingsmail geldt als een langs elektronische weg gesloten contract. Er wordt geen andere vorm van het contract gearchiveerd.
HD Elektriciteitswerken BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
1. Enkel producten waarbij de optie thuislevering vermeld staat, kunnen thuis geleverd worden.
2. Alle producten die je thuis laat leveren worden geleverd op het door jou tijdens de bestelling aangegeven adres.
3. De logistieke partner die de thuislevering verzorgt, zal afhangen van het bestelde product en/of de omvang van de bestelling. Meer informatie over jouw bestelling en thuislevering vind je terug in de bevestigingsmail van je bestelling.
4. Sommige producten leveren onze leveranciers met eigen transport. De leveringsvoorwaarden van de HD Elektriciteitswerken leverancier zijn in dat geval van toepassing en worden steeds opgenomen per product. De leverancier zal contact met je opnemen om een leveringsdatum af te spreken.
5. De leveringskost wordt duidelijk aangegeven bij het product nog vooraleer de bestelling geplaatst is.
6. De indicatieve levertermijn is afhankelijk van het bestelde product en wordt duidelijk aangegeven bij het product nog vooraleer de bestelling geplaatst is.
7. Afhankelijk van de samenstelling van je bestelling kan het zijn dat de levering van alle producten niet samen en niet gelijktijdig geschiedt. Per bestelling betaal je echter maar één keer de leveringskost.
8. De levering omvat enkel het bezorgen van het product en niet de montage ervan, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.
9. Thuisleveringen gebeuren enkel in België en Nederland
10. De thuislevering gebeurt steeds op risico van HD Elektriciteitswerken BV. Als je ons echter producten terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
11. HD Elektriciteitswerken is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar leverancier of logistieke partner. De aangeduide levertermijnen zijn steeds indicatief.
12. Indien de geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de bestelling vermeld staan of niet overeenkomen met de producten die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. Neem hiervoor contact op met HD Elektriciteitswerken BV zodat naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling (tenzij anders vermeld).
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door HD Elektriciteitswerken BV was geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van HD Elektriciteitswerken BV.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van HD Elektriciteitswerken BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht (Bedenktijd) bij verkoop op afstand
1. Het aan de consument verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst werd gesloten vanop afstand (website, telefoon, ...). Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing bij aankopen in de winkel.
2. Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt te beslissen dat je de producten niet wilt houden en bedraagt 14 dagen vanaf de levering van het product. De producten mogen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugbezorgd worden ten laatste 14 dagen na melding aan HD Elektriciteitswerken BV van de herroeping.
3. Als je de producten wenst terug te bezorgen aan een HD Elektriciteitswerken BV winkel, kan dit enkel tijdens de openingsuren.
4. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor jouw rekening.
5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HD Elektriciteitswerken BV via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail: zie modelbrief Bijlage 1) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Tijdens de herroepingsperiode verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de producten nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Indien je de producten terugbezorgt, doe dit dan zoveel als mogelijk in de originele verpakking, de originele staat en met alle geleverde toebehoren, zoals handleidingen, garantiebewijzen en dergelijke meer.
6. Binnen de 14 dagen na je melding van herroeping aan HD Elektriciteitswerken BV, en op voorwaarde dat je de producten effectief hebt teruggestuurd (of minstens het bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd in de HD Elektriciteitswerken winkel, wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel (indien mogelijk) als waarmee je je bestelling hebt betaald. Beschik je niet meer over de originele verpakking en/of alle toebehoren, bezorg de producten dan aan ons terug in een eigen gekozen verpakking (zorg er evenwel voor dat deze voldoende stevig is om beschadiging van de producten tijdens de verzending te voorkomen). In dit geval zullen wij de eventuele minwaarde van de producten in rekening brengen en ontvangt u mogelijks niet de volledige aankoopprijs terug.
7. Indien je het product wenst om te ruilen voor een ander product, kan je met ons contact opnemen.
8. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie “Contact”
9. Het herroepingsrecht geldt niet in sommige specifieke gevallen zoals bij wet voorzien in art. VI 53 WER, zoals o.m. snel bederfbare producten en producten die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd.
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij HD Elektriciteitswerken BV.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt HD Elektriciteitswerken BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
Artikel 8: Conformiteit en Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
1. HD Elektriciteitswerken BV garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden consumptiegoederen zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. Deze garantie bedraagt twee jaar voor consumptiegoederen. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product tot 2 jaar na de levering dit product kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen
2. Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij HD Elektriciteitswerken BV. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
3. Gedurende de voormelde periode verbindt HD Elektriciteitswerken BV zich ertoe het defecte product (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging heeft de consument het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is. In geval van terugbetaling van de aankoopprijs bij ontbinding van de koopovereenkomst kunnen wij evenwel rekening houden met het gebruik dat u reeds van het product hebt gehad sedert de levering en hiervoor een vermindering in rekening brengen.
4. De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.
5. Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
• alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
• de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
• defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
• defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
6. Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Hubo. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Hubo. In geval van tussenkomst door een niet door Hubo aangewezen derde, vervalt de garantie.
7. Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de productinformatie op de website.
8. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van HD Elektriciteitswerken BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 581 497, via e-mail op info@hdew.be of per post op het volgende adres Chrysantenstraat 101, Oostende 8400.
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HD Elektriciteitswerken BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt HD Elektriciteitswerken BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, HD Elektriciteitswerken BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HD Elektriciteitswerken BV, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot HD Elektriciteitswerken BV.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, HD Elektriciteitswerken BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
HD Elektriciteitswerken BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@hdew.be.
Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door HD Elektriciteitswerken BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van HD Elektriciteitswerken BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan
HD Elektriciteitswerken BV
Chrysantenstraat 101
Oostende 8400
info@hdew.be
0476/581497
BE 0841068192
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.